stars

همکاری در فروش محصولات
سرویس همکاری در فروش پس از ثبت نام در سایت نیازمندی ها برای شما فعال شده، وکد عاملیت اختصاصی شما ایجاد خواهد شد. شما با در اختیار قرار دادن کد عاملیت در هنگام ثبت نام به کسب و کارها در وب سایت نیازمندی ها می توانید به ازای هر فروش از سایت نیازمندی ها 2% پورسانت دریافت نمایید و پس از رسیدن این مبلغ به 100 هزار تومان امکان برداشت این مبلغ و واریز به حساب شما فراهم خواهد بود .