کدام گزینه را از فعالترین مجموعه های حال حاضر شهرستان کازرون در زمینه های مختلف اجتماعی ، عمرانی ، فرهنگی و .. می دانید ؟

 فرماندار

 شورای شهر

 شهردار

 نماینده مجلس

 هیچکدام

ثبت نظر نمایش نتایج


تاریخ اتمام نظر سنجی: 1396/02/31


ads